środa, 6 marca 2019

Teozoologia,,Jednym z członków Guido von List Gesellschaft był Jörg Lanz von Liebenfels. Nie był on zwykłym członkiem, lecz aktywnym ideologiem tworzącym w duchu okultyzmu, rasizmu i volkizmu. Liebenfels urodził się w 1874 roku (sam utrzymywał, że urodził się w 1872 roku jako syn barona Johanna Lanza von Liebenfels, stąd 'von' przed jego nazwiskiem). W 1893 roku wstąpił  do cysterskiego nowicjatu w opactwie Heiligenkreuz pod Wiedniem. Cztery lata później przyjął święcenia, a w rok po nich został wykładowcą w seminarium. W zakonie zainteresował się tekstami biblijnymi, apokryficznymi i gnostyckimi. Interesowała go też historia zakonów i zoologia. Przełomowe znaczenie dla jego późniejszych teorii miała jego pierwsza praca poświęcona analizie treści ideowej reliefu nagrobnego znajdującego się w klasztorze. Ukazywał on postać rycerza depczącego bestię. Dla Liebenfelsa było to przedstawienie walki dobra ze złem. Interpretacja tego alegorycznego obrazu była jednak brzemienna w skutki. Goodrick - Clarke zauważył, że doprowadziła ona Liebenfelsa do wniosku, że 'przyczyna wszelkiego zła na świecie jest ze swej istoty podludzka, zwierzęca'.    Na tej podstawie Liebenfels zaczął potem konstruować swoją teorię o nierówności ras ludzkich. Wnioskiem z tych tez było żądanie separacji ras. W 1903 roku na łamach jednego z pism biblistycznych zamieścił artykuł Anthropozoon biblicum. Zwrócił w nim uwagę na kulty misteryjne. Następnie analizie poddał dwie  płaskorzeźby z IX wieku p. n. e. znalezione w Nimrud. Jedna z nich pochodziła z czasów króla Aszurnasirapli III, druga powstała za panowania Salmanasara III. Płaskorzeźby przedstawiały dziwne zwierzęta określane jako baziati, udumi i pagatu. Liebenfels uznał, że nie są to zwierzęta, lecz Pigmeje. Skonstatował więc [...]: 'rasa aryjska dopuszczała się czynów lubieżnych na niższych gatunkach, które pochodziły z wcześniejszej i całkowicie odrębnej ewolucji zwierząt'. Dowody na mieszanie się ras von Libenfels znajdował również w Starym Testamencie. Uznał, że jest to najważniejszy przekaz Pisma Świętego. Upadek pierwszych ludzi tłumaczył jako upadek rasowy Aryjczyków. Ukoronowaniem jego dociekań była książka opublikowana w 1905 roku - Teozoologia albo nauka o sodomskich małpoludach i o elektronie bogów. Była to mieszanina religii, zoologii, teorii rasowych, archeologii, antropologii i filologii. [...]'' - Maciej Strutyński ,,Neopogaństwo''
Środa Popielcowa 2019

,,Pieśń o stworzeniu Ea:
Tylko w milczeniu słowo,
tylko w ciemności światło,
tylko w umieraniu życie;
na pustym niebie
jasny jest lot sokoła''
- Ursula Le Guin ,,Czarnoksiężnik z Archipelagu''Do tych słów dodałbym jeszcze: Tylko w Wielkim Poście radość Wielkanocy.