niedziela, 15 sierpnia 2021

Św. Agnieszka


 ,,Patronka zaręczonych, panien i ofiar gwałtu

    Dzień świętej Agnieszki - 21 stycznia

    Urodzona w Rzymie Agnieszka miała zaledwie 13 lat, gdy cesarz Dioklecjan wydał edykt zakazujący wyznawania chrześcijaństwa. Agnieszka była piękna i wielu starało się o jej rękę, lecz mówiła, że poślubiona jest Chrystusowi. Ta odwaga w głoszeniu wiary sprawiła, że urzędnicy cesarscy uwięzili Agnieszkę i poddali torturom, chcąc ją zmusić, by oddała cześć rzymskim bogom. Ona jednak nie ugięła się i nie przelękła się nawet, gdy zagrożono, że zostanie złożona w ofierze dla bogini Westy. Prawo rzymskie zakazywało zabijania dziewic, dlatego zaprowadzono ją do domu publicznego. Mężczyźni nie byli zainteresowani nieprzystępną dziewczyną, jednak bardziej zuchwały, gdy chciał się do niej zbliżyć, został rażony ślepotą. Złożono ją na stosie, drewno jednak nie chciało się palić, wtedy dowódca oddziału egzekucyjnego ściął Agnieszce głowę. Zginąć miała 21 stycznia 304 r. na stadionie Domicjana, co wydaje się wielce prawdopodobne, bowiem już bardzo wcześnie zbudowano tam kościół ku jej czci. Później, za panowania Konstantyna Wielkiego wybudowano nad jej grobem bazylikę. Święty Ambroży napisał o niej: 'Udała się na miejsce kaźni szczęśliwsza niż inne, które szły na swój ślub'. W dniu 21 stycznia w Rzymie, w bazylice jej imienia święci się dwa baranki, które składa się w darze papieżowi; z ich wełny tka się potem paliusze. [...]''


Św. Anna

 
,,Patronka małżeństw, matek, wdów i żeglarzy

    Dzień Świętej Anny - 26 lipca

    Święta Anna, Matka Przenajświętszej Marii Panny i babka Jezusa, żyła w pierwszym wieku przed Chrystusem. Mówi się, że Anna żyła w Galilei i pochodziła z plemienia Judy. Gdy została żoną Joachima ślubowała, że pierwsze ich dziecko zostanie oddane na służbę Bożą. Lecz minęło wiele lat, a Anna i Joachim nie mogli doczekać się potomstwa. Wreszcie zasmucony i upokorzony bezdzietnością Joachim udał się w otoczeniu najbliższych sług na pustynię, by tam modlić się i pościć. Przez długich pięć miesięcy Anna nie miała żadnych wieści od swego męża. Zatroskanej Annie ukazał się wówczas anioł i powiedział, że jej modły zostały wysłuchane - z jej łona narodzi się dziecko, jakiego nie było dotąd na świecie. Nakazał jej również, by udała się do Złotej Bramy, i tam u bram miasta, czekała na powracającego Joachima. Ukazanie się anioła przeraziło Annę, lecz była mu posłuszna i pospieszyła przywitać męża. Gdy się spotkali, on znał już nowinę - jemu też anioł obwieścił o mającym przyjść na świat dziecku. Posłanie anioła wkrótce się zrealizowało - Anna powiła córkę i dała jej imię Maria. Wraz z Joachimem przenieśli się do Jerozolimy i tam oddali córkę na służbę do Świątyni. Zaledwie trzyletnia Maria bez lęku wkroczyła na świątynne schody, i tak Anna dopełniła ślubu, który złożyła wychodząc za mąż za Joachima. [...]''


Modlitwa do św. Maksymiliana Marii Kolbego

 
,,Boże, Ty napełniłeś gorliwością o zbawienie dusz i miłością ku bliźnim świętego Maksymiliana Marię, kapłana i męczennika, żarliwego czciciela Niepokalanej Dziewicy. 

    Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy dla Twojej chwały wytrwale pracując w służbie braci, w życiu i śmierci stawali się podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen''


Modlitwa franciszkańska

 

 ,,O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda; jedność tam, gdzie panuje zwątpienie; nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz; światło tam, gdzie panuje mrok; radość tam, gdzie panuje smutek.

    Spraw, abyśmy mogli, nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać; nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać; albowiem dając, otrzymujemy; wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen''


Modlitwa do św. Charbela
 

 ,,Święty Ojcze Charbelu, dałeś się poznać ze swej wielkiej pokory i skromności, przez co zasłużyłeś na chwałę w niebie, prosimy Cię - wstawiaj się za nami!

    Oświecaj nasze myśli, przemieniaj serca, umacniaj wiarę. Dopomóż, abyśmy miłowali Boga i bliźniego słowem i czynem.

    Wspomóż w podejmowaniu dobrych decyzji życiowych unikając błędów. Bądź naszym obrońcą przed działaniami szatana. 

    Wiemy, iż wielu  potrzebujących Twego wstawiennictwa uzyskało od miłosiernego Ojca w niebie uzdrowienie tak duszy jak i ciała oraz trudnych problemów. 

    Jeżeli nasza prośba jest zgodna z wolą Bożą, wyjednaj nam łaskę, o którą Cię pokornie teraz prosimy. Wspomóż także nam osiągnąć dar życia wiecznego w niebie. Amen''


Modlitwa do św. Antoniego z Padwy

 ,,Najmiłościwszy Boże, któryś Świętego Antoniego oświecił promieniami przedziwnych i ustawicznych cudów, użycz nam litościwie, abyśmy przez jego przyczynę otrzymać mogli, o co przez zasługi jego pokornie Twój majestat prosimy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen'' - Sanktuarium św. Antoniego z Padwy w Radecznicy

Modlitwa o wstawiennictwo Kard. Stefana Wyszyńskiego

 

 ,,Ukochany Kardynale Stefanie Wyszyński, Opiekunie wszystkich Polaków, Orędowniku w każdej trudnej sytuacji rodaków, Ojcze narodu Polskiego, Obrońco uciśnionych. Proszę dziś o Twoje wstawiennictwo do Boga jedynego.... [intencja].

    Wiem, że nie opuścisz mnie w potrzebie. Ty wspierałeś w trudach każdego człowieka. Głosiłeś dobrą nowinę, broniłeś od złego, pomagałeś podnieść się z upadku, ofiarując całego siebie.

    Wierzę, że i teraz wstawiasz się za nami do Boga Miłosiernego, wypraszając łaski ze Świętymi w niebie.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...''
 

Modlitwa do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

 ,,Święty Stanisławie, Patronie ziemi naszej , ochraniaj ją od wszelkich klęsk i niedoli, byśmy zachowali wiarę, którą przed wiekami głosiłeś naszym praojcom; abyśmy wytrwali w gorącej miłości, w służbie Bożej, w jedności z Kościołem świętym i zasłużyli na wieczne zjednoczenie nasze w królestwie niebieskim. Amen'' - Sanktuarium św. Stanisława BM w Górecku Kościelnym
 

Modlitwa do Matki Bożej z Guadelupe

 ,,Dziewico Niepokalana, Matko Boga Prawdziwego i Matko Kościoła! Ty, która z tego miejsca objawiasz Twą łaskawość i współczucie dla wszystkich, którzy pod Twoją uciekają się opiekę, wysłuchaj modlitwy wznoszonej do Ciebie z synowską ufnością i przedstaw ją Twemu Synowi, Jezusowi, naszemu Jedynemu Odkupicielowi. Amen'' - św. Jan Paweł II (1920 - 2005)

Maryja - Królowa Kapłanów

 ,,Duchu Święty, który wzbudziłeś we mnie pragnienie modlitwy za księdza (wymienić imię) u stóp Maryi, królowej Kapłanów, pokornie proszę dla Niego o dar pobożności i gorliwości apostolskiej. 

    Wzbudź w Nim pragnienie całkowitego oddania się Jezusowi przez Maryję. Spójrz Maryjo łaskawie na księdza (wymienić imię), by Tobie oddany wiernie służył Kościołowi i Ojczyźnie. Amen.

Królowo Kapłanów, módl się za nami.

Ojcze nasz..., Zdrowaś...., Chwała...''

Modlitwa do Matki Boskiej Krasnobrodzkiej

 ,,Dziecię piękniejsze od słońca,

Dziewica jak słońce jaśniejąca. 

Oglądajcie na niebie i na ziemi Boga.

Matko Boża i moja Matko, Ciebie nazywamy Stolicą Mądrości. Ty znasz zawiłe ścieżki młodych serc naszych. Proszę Cię, pokieruj drogą mojego życia.

    Jeśli Bóg chce dla mnie założenia rodziny, naucz pełnego skierowania się ku drugiemu człowiekowi w autentycznej ofiarnej miłości. Wyzwól mnie Matko z własnego egoizmu i ciasnej interesowności. A kiedy we dwoje będziemy współtworzyć nowe życie, obdarz nas radością z jego narodzin, radością, która nas będzie prowadziła do coraz większej jedności. Daj nam wielkoduszne serca, bogate hojnością w dawaniu. 

    A jeśli Twój Syn, Matko, zapragnie uczynić mnie narzędziem swojej miłości w całkowitym oddaniu się Mu na drogi apostolskie Kościoła, chcę przyjąć ochotnym sercem Jego wezwanie. 

    Pragnę iść i głosić z radością miłość Boga ku wszystkim ludziom. 

    Dziś Maryjo, ufnym sercem zawierzam i oddaję Ci całą moją przyszłość. Ratuj przed Złem. Uproś światło Ducha Świętego. Uwielbiaj ze mną JEZUSA w moich myślach, sercu, pragnieniach, decyzjach i czynach. Z Twoją pomocą chcę pełnić Wolę Bożą w moim życiu.

    Amen''.