sobota, 28 marca 2015

Węgrzy - nomadzi ery runwirskiej

,,Palak – Mad'iar dva bratanki; i do siabli do s'klanki'' – przysłowie ,,Polak, Węgier...'' w języku runwirskim.
Jak podaje ,,Bursztynowa Księga'' po upadku zaczarowanego meteorytu w 2012 r. węgierskie jezioro Balaton przekształci się w śródlądowe morze, zatapiając Węgry, Słowację, Chorwację, Słowenię, Siedmiogród (Rumunia) i Zakarpacie (Ukraina). Nagle pozbawieni swego państwa Węgrzy schronią się w Austrii, w Polsce i w innych krajach. Siedzibą prezydenta Węgier na emigracji stanie się Wiedeń, a następnie Paryż. Liczni Węgrzy osiadli w Polsce, razem z Czechami i Słowakami staną się podporą neopogańskiego reżimu prezydenta, a następnie króla Olgierda Hanuszkiewicza. Wezmą udział w jego wojnach z Niemcami, Danią, Szwecją, Litwą i Chinami. Po zniszczeniu Warszawy przez trzęsienie ziemi i zdobyciu Polski przez Białorusinów i Ukraińców, oraz po zajęciu Paryża przez Algierczyków, Węgrzy znów udadzą się na poniewierkę. Naród ten przetrwa wszystkie kataklizmy ery runwirskiej, lecz odtąd prowadzić będzie żywot koczowników pod wieloma względami przypominających współczesnych Cyganów.
Węgrzy będą przemierzać cały Kontynent Czeczeński podróżując w taborach. Zachowają swój język, do którego zapisywania będą używać run zwanych rowasz. Porzucą chrześcijaństwo, by czcić wielu bogów, takich jak: Isten (najwyższy bóg dobra), jego syn Orban, Ördög (najwyższy bóg zła), jego syn - smok Soroszarkana Batory, Attyla (bóg wojny uzbrojony w korbacz), Boldogsszany (najwyższa bogini zwana Szczęśliwą Panią), bliźniaczy bogowie Bem i Korwin, orzeł Turul (posłaniec bogów), Erzebet (bogini wampirów) i Balaton (bóg morza, mieszkający w złotym pałacu na dnie Morza Madziarskiego). Za kult religijny będą odpowiadać szamani i szamanki. Węgrzy będą się zajmować głównie kowalstwem, wróżeniem, muzyką, często będą oskarżani przez Cyganów z Bergitki i Nomadii o kradzieże i porywanie dzieci. Dobrze traktowani będą tylko przez szczepy runwirskie (zwłaszcza te wywodzące się od współczesnych Polaków), przez Czeczeńców i Druzjan. W Bergitce i w Nomadii będą obracani w niewolników, zaś w Cesarstwie Ojrańskim będą składani w ofiarach całopalnych. Węgrzy będą opowiadać wiele legend o swej zatopionej ojczyźnie i o jej świetności pod rządami Viktora Orbana.