sobota, 5 kwietnia 2014

Kalifat Czeczenii
Kalifat Czeczenii – największe i najbogatsze państwo ery runwirskiej. ,,Bursztynowa księga'' podaje, że w XXI wieku, Czeczenia zostanie zajęta najpierw przez Indie, a potem przez Chiny. Czeczeńcy i mieszkańcy innych republik autonomicznych Federacji Rosyjskiej, pomaszerują u boku Chińczyków na Moskwę, która zostanie zdobyta wśród strasznej rzezi. Później ma nastąpić seria globalnych kataklizmów i przemian spowodowanych uaktywnieniem się potężnej magii w przyrodzie. Wiele współczesnych narodów wyginie, w wyniku tych przemian, lecz Czeczeńcy przetrwają. Na początku ery runwirskiej zbudują rozległe imperium na wielkich połaciach kontynentu czeczeńskiego, podbijając takie plemiona jak: Aseth (współczesnych Osetyjczyków), Aramejczyków, Asyryjczyków, Kurdów i niedobitki Arabów. Od zachodu Kalifat będzie graniczył z krainą Runwirów – potomków dzisiejszych Słowian, Siczą Kozacką, cygańskim królestwem Bergitka – lennem Czeczenii, od wschodu zaś z królestwami Koptos, Druzji, Gaugazji, Undii i Urdii. Ponadto będzie mieć dostęp do Oceanu Vurukasza i Morza Bajkalskiego. W Kalifacie Czeczenii panować będzie przeważnie klimat gorący, na zachodzie zaś – umiarkowany. W owej rozległej krainie będą góry Hindukaz (z najwyższym szczytem – Anapurmą), oraz Ełburał, pustynie Smocza i Karmazynowa, wielkie, dziewicze puszcze Vrastan i Gajastan, rzeki Terek i Iszora, jezioro Vanaka i wiele innych. Z licznych zwierząt należy wymienić: małpy, słonie, onagry, tury, żubry, bawoły arni, dziki, daniele, gazele, kozice, koziorożce, wilki, szakale, cyjony, lwy, tygrysy, pantery, niedźwiedzie, orły, strusie, a nawet gryfy, jednorożce i smoki. Kalifat będzie obfitował w złoto, srebro, miedź, drogie kamienie, a także w perły, kość słoniową wiele innych dóbr takich jak: niewolnicy: biali z Ziemicy Runwirów i czarni z Sahelu, piżmo, ambrę, skóry lampartów i karakuły, pióra strusi i pawi, heban, przyprawy, pachnidła, szylkret oraz skóry morskich smoków.Stolicą i największym miastem będzie Kalifabad. Inne miasta to: Asłanabad, Iguszamil, Nogajabad, Hurdabad, Najabad i Koptora. Imperium będzie ponadto posiadać sieć dobrych, bitych dróg. Głową państwa będzie odbierający cześć boską kalif z dynastii Azerbejdżanowów; panujący ustrój to monarchia despotyczna. Status języka urzędowego będzie posiadał język czeczeński. Czeczeńcy z czasem porzuca islam, stając się politeistami. W ich panteonie znajdą się: najwyższy bóg Magomet – stworzyciel nieba i ziemi, Bajkonur – boski nur; demiurg, który na rozkaz Magometa wyłowił Ziemię z kosmicznego oceanu, Arał – bóg pustyni (wypił jezioro Aralaa i tak powstała pierwsza pustynia), deifikowany pierwszy kalif Ali, Fatima – bogini Księżyca, Hurysa – bogini miłości, Bogini Wilczyca – matka dzikich zwierząt i stworzycielka Czeczeńców, boski lew Asłan – bóg Słońca, czarny, skrzydlaty wilk Szamil – bóg wiatru, Stalin – bóg kowali, Zaratusztra – bóg gwiazd i białej magii, Ikaczar – deifikowany pierwszy Czeczen, Aisza – deifikowana pierwsza Czeczenka, Sozyryk – bóg burzy, jego posłaniec; złoty, dwugłowy orzeł Szaszor – sułtan ptaków, Sotenika – żona boga burzy, bogini alchemików, posiadała flaszę czarnego eliksiru nieśmiertelności zwanego ,,naftą’’, Zurwan – bóg czasu, Jegor Smokobójca – bóg wojny, Busso – posłaniec bogów i bóg handlu i dyplomacji (jego pierwowzorem będzie George W. Bush), Nursułtan – bóg morza, Jeleczyn (biały, trójgłowy niedźwiedź, będący demonem zimy i strażnikiem mostu prowadzącego do krainy umarłych), oraz Puten – bóg zmarłych i czarnej magii, któremu będą służyły czarne, ogoniaste demony – biesłany (razem z lodową olbrzymką Rassiją, spłodził dzikie plemię Russjów, którzy napadali na Kalifat Czeczeński w zamierzchłych, czyli obecnych czasach). Walutą imperium będzie złoty dinarubel (1 dinarubel = 100 rubli). Kalifat będzie dysponował potężną armią zbrojną w słonie, łuczników, rydwany, piechotę, konnicę, rozbudowany wywiad i kontrwywiad. W owej armii oprócz mężczyzn będą służyć też kobiety. W Kalifacie będzie kwitła poezja, rzeźbiarstwo, malarstwo, historia, geografia, matematyka, medycyna, a także magia, astrologia, alchemia i walki gladiatorów (najbardziej cenieni będą gladiatorzy saheliccy i runwirscy). Ponadto w miastach będą się znajdowały dobrze wyposażone łaźnie. Czeczeńcy i wspierający ich Bergitkańczycy będą odpierać ataki barbarzyńskich Runwirów i Kozaków, usiłujących dostać się w głąb imperium.