wtorek, 16 maja 2017

Tursas i trzy panny,,Były raz cztery dziewczyny, wszystkie trzy z nich - panny młode, one to kosiły siano, odprawiały sianożęcie na skraju mglistego cypla, na ocienionej wysepce. Jak skosiły, jak zgrabiły, wszystko ułożyły w kopki, na kupki porozkładały i poutykały w stogi. Przyszedł chłopisko z Północy, co się zwał ognisty Tursas, i podpalił owo siano, podłożył ogień pod stogi... To zarzewie rozsypano przed wrotami do Pohjoli, pod progiem wzorzystym nieba; tam to urósł dąb dorodny, wierzba bez wad wybujała. Wierzchołek sięgnął do nieba, gałęzie objęły przestwór. Nie dawały świecić słońcu i migotać księżycowi. Nie dawały biegać chmurom, rozcapierzać się obłokom'' - fińskie zaklęcie opowiadające o narodzinach postrzału [w]: Martti Haavio ,,Mitologia fińska''
Legenda o pochodzeniu nazwy Norwegii,,Królem Finów był niegdyś Torrus, będący przodkiem jednego z królów Nori (Nori regis), od którego to nazwy zdaniem niektórych wywodzi się Norige, czyli Norwegia, albowiem miała ona oznaczać Nori rige, czyli królestwo Norwegii... Stąd też król Torrus otrzymał imię za starym Torrusem czy Turrusem, którego Finowie czcili jako boga'' - Martti Haavio ,,Mitologia fińska''Szwedzi ze Scytii, czyli rzecz o królu Thurrasie
,,Johannes Schefferus ogłosił w roku 1666 dzieło Upsalia, w którym m. in. usiłował rozwiązać zagadkę staroskandynawskiego boga Thora. [...] Wydało mu się , że znalazł odpowiednik boga Thora w rękopisach, które wymienia pod tytułem Chronici Alexandrini. Podaje, że jest w nich mowa o królu Asyrii imieniem Thurras, synu Ninosa. Jemu to zaczęto po śmierci oddawać cześć boską; Persowie nazwali go bogiem Baalem. 'Może być rzeczą pewną, powiada Schefferus, że od owego Thurrasa pochodzi przyjęta u nas nazwa Thur, Thorr czy też Thor'. Ponieważ Baal znaczy 'pan', również Thur, czyli Thor oznacza 'pana'. Thurras był, jak świadczą Chronici Alexandrini, wielkim wojownikiem, który zapuszczał się w swoich wyprawach aż do krajów Północy (...); podbiwszy Trację i Kaukaz zhołdował również Scytię, skąd rodem są Szwedzi'' - Martti Haavio ,,Mitologia fińska''