czwartek, 12 marca 2015

Królestwo Bambute

,,Pigmejczycy (Pigmeje), nazwa wspólna karłowatych ludów Afryki, (Akka, Batua, i i.), Azji płd. (Weddasi, Semangowie, Sakajowie i i.), Nowej Gwinei i Europy przedhistorycznej. Obok karlego wzrostu (130 – 150 cm), charakterystyczną dla nich jest krótkogłowość, oraz niski poziom rozwoju kulturalnego; przeważnie zajmują się łowiectwem, ze zwierząt domowych znają psa, rzadziej spotyka się u nich kury. […] Pierwsze wiadomości o p. znajdujemy już u Herodota i Homera'' - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 12 Optymaci do Polowanie''.Jak podaje ,,Bursztynowa Księga'' po upadku zaczarowanego meteorytu w 2012 r. żołnierze kongijscy zajmą i spustoszą Belgię, do której dostaną się przez magiczny portal. Ostatni prezydent Unii Europejskiej zostanie uroczyście ścięty maczetą na rynku w Brukseli. Wśród wielu cywilizacji ery runwirskiej będzie istniała również cywilizacja pigmejska.

Królestwo Bambute zostanie założone na Czarnym Lądzie przez potomków dzisiejszych Pigmejów z Konga. Jego stolicą będzie Ifombo; inne większe miasta to: Mbuti i Baka. Jako pierwszy, deifikowany za życia król na tron w Ifombe wstąpi Kaputi I z dynastii Bambara. Językiem urzędowym będzie dialekt plemienia Mbuti, zapisywany pismem hieroglificznym, walutą zaś – donari (1 donari = 100 donatów). Pigmeje zbudują liczne ukryte w dżunglach piramidy, świątynie, biblioteki i monumentalne, kamienne posągi bogów i herosów.
W licznych, kamiennych, bogato zdobionych świątyniach Królestwa Bambute będzie się oddawać cześć takim bóstwom jak: Khnwum (strażnik lasu objawiający się w snach jako słoń), Kly (dziki bóg łowca), Limdimi (bóg lasu), Mupe i Uti (deifikowana para pierwszych ludzi), Tox (bóg huraganu i pan Jaskini Zmarłych), Tore (bóg śmierci przybierający postać lamparta) i Las (bóg stwórca).

W dżunglach pokrywających większą część omawianego kraju będą rosły liczne rośliny groźne dla ludzi; mięsożerna jak voorqual i mugoda, oraz liczne odmiany narkotycznego lotosu, czarna lilia Tore (trująca), liany duszące ludzi, a także błękitne śpiewające róże.

Jeszcze bogatszy będzie świat zwierząt, reprezentowany przez: mokele – mbembe (brontozaury), emele – ntouka (nosorożce podobne do Elasmotherium sibricum, lecz pozbawione futra), dodu (agresywne małpoludy atakujące goryle), ngoubou (styrakozaury), j'ba – fafi (gigantyczne tarantule), mahamba (olbrzymie krokodyle), mbielu – mbielu – mbielu (kentrozaury), nzefu loi (hipopotamy z końskimi ogonami i płetwami morsów), bili ape (wielkie szympansy polujące na lwy), kongamoto (pterozaury) oraz ndeneki (ogromne żółwie wodne).
Oprócz Pigmejów, Królestwo Bambute będą zamieszkiwać również Negoogunogumbary (rasa olbrzymów pożerających dzieci) i Obrigwabibikwa (skrzaty zamieniające się w jaszczurki).