niedziela, 22 marca 2020

Heil Hister?


,,Entuzjaści proroctw Nostradamusa zwracają również uwagę na czterowiersze, w których autor umieścił słowo ;Hister', co ich zdaniem dowodzi, że Nostradamus przewidział niezwykłą karierę niemieckiego führera. To twierdzenie również wydaje się wątpliwe. James Randi, znany prestidigitator  i sceptyk, wskazał, że Hister do dawna nazwa Dunaju'' - Paul Halpern ,,Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości''.


Pożytek z chorej wątroby

,,Platon pisał o nadprzyrodzonej zdolności do prorokowania jako o szaleństwie, które opanowuje człowieka podczas choroby. Według niego ośrodek dający moc prorokowania miał się znajdować w wątrobie, ale nie działał, gdy człowiek był zdrowy. Tylko gdy wątroba jest wypełniona nieczystościami, pisał, człowiek może zyskać umiejętność i chęć do wróżenia [...]'' - Paul Halpern ,,Na tropach przeznaczenia. Z dziejów przewidywania przyszłości''


Napoleon Bonaparte


,, […] U nas w pułku gadano, jak szli na Francuza,
Że Bonapart czarował; no, tak i Suwarów
Czarował; tak były czary przeciw czarów.
Raz w bitwie, gdzie podział się? szukać Bonaparta;
A on zmienił się w lisa, tak Suwarów w charta;
Tak Bonaparte znowu w kota się przerzuca,
Dalej drzeć pazurami, a Suwarów w kuca [...]’’
- Adam Mickiewicz ,,Pan Tadeusz’’Napoleon I Bonaparte (1769 – 1821) – cesarz Francuzów, wybitny wódz i twórca imperium od dawna wywoływał żywe spory. Polacy jako jedyni śpiewają o nim w swoim hymnie (,,Dał nam przykład Bonaparte jak zwyciężać mamy’’). Na przestrzeni wieków z powodu ustanowienia Księstwa Warszawskiego budził podziw cytowanego powyżej Adama Mickiewicza (1798 – 1855), Józefa Piłsudskiego (1867 – 1935), w naszych czasach zaś – Waldemara Łysiaka. 1

Inni z kolei (zwłaszcza na Zachodzie i w Rosji) oceniają go diametralnie inaczej – wręcz jako prekursora Hitlera (prowadził liczne wojny, w których zginęło wielu ludzi, przywrócił niewolnictwo na Haiti). Wśród jego wrogów nie brakowało i takich, którzy wręcz utożsamiali go z apokaliptycznym Antychrystem wykorzystując podobieństwo imion Napoleon i Apolyon.

W polskich wierzeniach ludowych Napoleon był potężnym czarodziejem powołującym do życia niezliczonych żołnierzy ze … słomy, zaś przed fatalnym w skutkach atakiem na Rosję miał chełpić się przed księciem Józefem Poniatowskim, że jest ,,powinowatym Boga’’. 2 W jego armii walczył polski diabeł Wachmistrz Boruta, który nieraz ratował życie cesarzowi i wziął udział w ataku na Moskwę. 3

Francuski matematyk Jean Baptiste Peres (1752 – 1840) napisał książkę ,,Dlaczego nie było Napoleona, czyli wielka omyłka, źródło nieskończonej ilości błędów, które należy poprawić w historii XIX wieku’’. Dowodził w niej, że Napoleon jako postać historyczna nigdy nie istniał, zaś wszystkie relacje o nim stanowiły jedynie mitologiczne alegorie (sic!). 4
W literaturze fantasy Napoleon pojawia się w ,,Wyspie Pingwinów’’ Anatola France’a (pod imieniem Trinco)5 oraz w cyklu ,,Opowieści o Alvinie Stwórcy’’ Orsona Scotta Carda.
Śniło mi się, że w szczecińskim Parku Nadratowskiego spotkałem Napoleona i chińskiego cesarza.
1 Zainteresowanych jego twórczością odsyłam do posta: ,,Polaków dzieje bajeczne’’.
2 Odsyłam do świetnej książki Janiny Hajduk – Nijakowskiej ,,Nie wszystko bajka’’.
3 Odsyłam do ,,Encyklopedii demonów’’ Barbary i Adama Podgórskich.
4 Odsyłam do posta: ,,Napoleon Bonaparte jako postać mityczna’’.
5 Odsyłam do posta: ,,Wyspa Pingwinów’’.