piątek, 13 września 2019

Kochać, kochać i jeszcze raz kochać


,,Zachowujcie między sobą miłość, miłość, miłość, a na zewnątrz gorliwość o zbawienie dusz...'' - św. Eugeniusz de Mazenod (fragment testamentu); przywiezione z pielgrzymki na Podlasie. 

Jeszcze o Matce Boskiej Kodeńskiej

,,Matko Boska Kodeńska z wiarą i miłością oddaję Ci cześć. W Tobie i z Tobą uwielbiam Boga - Miłosierna Matko Pojednania i Jedności'' - przywiezione z pielgrzymki na Podlasie. 

Modlitwa do Matki Bożej Kodeńskiej w każdej potrzebie

,,Matko Najświętsza, słynąca cudami w swym obrazie w Kodniu, wielbię Cię jako Matkę Boga i moją Matkę. Pan nasz Jezus Chrystus, któremu wiernie służyłaś , jako Syn był Ci posłuszny za życia ziemskiego i na Twoją prośbę uczynił pierwszy cud w Kanie Galilejskiej. Teraz również chętnie Cię wysłuchuje, gdy się wstawiasz za nami.
  Błagam Cię, Najświętsza Matko Boga i moja Matko, wstaw się za mną w mojej potrzebie... Proś Jezusa, bo On Tobie nie odmawia o cokolwiek go prosisz. A przede wszystkim wyjednaj mi u swego Syna tę łaskę, o którą Cię proszę dla Jego Chwały i zbawienia mojej duszy. Amen'' -
przywiezione z pielgrzymki do Kodnia na Podlasiu.

Najświętsze Serce Jezusa


,, [...] Wszechmogący Boże, oddajemy cześć Sercu umiłowanego Syna Twojego i wysławiamy wielkie dary Jego miłości, spraw, abyśmy z tego źródła Bożej dobroci otrzymali obfite łaski. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen'' - przywiezione z pielgrzymki na Podlasie. 


Koronka do Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie


,,Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę....

Na dużych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.

Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie - bądź dla nas i całego świata źródłem łaski i życia wiecznego. (10 razy).

Na zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa (3 razy) [...]''

- przywiezione z pielgrzymki na Podlasie.
Modlitwa o łaski za wstawiennictwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki


,,Boże nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszkę, łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej śmierci, prosimy Cię słowami Papieża Jana Pawła II: 'Aby z tej śmierci wyrosło dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie'.
Miłosierny Boże, udziel mi, za wstawiennictwem błogosławionego księdza Jerzego tej łaski, o którą Cię gorąco proszę. Niech ofiara życia i jego wstawiennictwo u Ciebie przyczyniają się do wzrostu chrześcijańskiej wiary, jedności i pokoju w świecie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen'' -
przywiezione z pielgrzymki na Podlasie.Modlitwa do Najświętszego Oblicza Pana Jezusa


,,Pozdrawiam Cię, wielbię, kocham Cię, o mój Jezu, Zbawicielu, na nowo zelżony bluźnierstwami, jakimi Ciebie nieustannie obrażamy. Ofiaruję Ci w Niepokalanym Sercu Twojej Najświętszej Matki hołdy Aniołów i wszystkich świętych , jako woń kadzidła i proszę Cię najpokorniej poprzez Moc Twego Najświętszego Oblicza, byś raczył przywrócić i odnowić we mnie i we wszystkich ludziach Twoje Oblicze, Twój Obraz, który poprzez grzechy nasze został tak zeszpecony. O niepojęta Dobroci Boga, o niewysławiona Miłości Ukrzyżowana, o nieskończone Miłosierdzie, ufam Tobie.
   Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci zbolałe, Najświętsze Oblicze Twego Umiłowanego Syna jako nieskończone zadośćuczynienie  i okup za nasze winy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Je Tobie, aby złagodzić Twój święty gniew względem nas grzeszników. Wspomnij, że to Oblicze cierpiało niewypowiedzianie i nosiło ciernie naszych grzechów, by zadośćuczynić Twojej Sprawiedliwości. Spójrz na te Boskie Rany! One wołają nieustannie, a wraz z nimi i ja pragnę wołać: miłosierdzia, miłosierdzia, miłosierdzia dla grzeszników. Amen'' -
przywiezione z pielgrzymki na Podlasie

Suplika bł. Bartolo Longo


,,O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie w morskiej katastrofie! Nigdy Cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo Różańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie. Amen'' - przywiezione z pielgrzymki na Podlasie
Zanurzenie we Krwi Jezusa Chrystusa,,Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej nieskończonej miłości.
 Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego, wszystkie osoby, które dziś spotkam, o których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam swoich bliskich i osoby powierzające się mojej modlitwie.
Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją, wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku.
Proszę, aby Twoja Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc.
Przyjmuję wszystko, co mi dziś ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy, składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi.
Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i zastrzeżeń. Amen'' -
s. Gertruda MSC; przywiezione z Podlasia.Modlitwa do Chrystusa Uśmiechniętego na Krzyżu


,,Jezu Chryste, adoruję Twoje rany, chwalebne i błogosławione. W nich objawiło się Twoje zwycięstwo i chwała woli Ojca. Proszę Cię, mój Panie, ukrzyżowany a zwycięski, triumfujący nad złem i uśmiechnięty, niech i w moim cierpieniu, i we wszystkim co mi znosić wypadnie, objawi się Twoje zwycięstwo i chwała woli Ojca. Wiem, że On wszystko może i pragnie mojego zbawienia. Dlatego proszę z wiarą i ufnością, aby mnie prowadził drogą swojej woli, bo wtedy nie zabłądzę i na końcu otworzy mi drzwi do swojego domu, gdzie żadne zło nie dosięga, a szczęście nie ma granic.
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami (3 razy). Amen'' -
przywiezione z pielgrzymki z Kodnia na Podlasiu. 

Modlitwa do Męczenników z Pratulina


,,Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i Jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali Ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej i w budowaniu jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen'' - przywiezione z pielgrzymki do Pratulina na Podlasiu