środa, 5 lutego 2020

John Lilly i delfiny

,,'Nie powinniśmy zabijać delfinów, tylko się od nich uczyć' - ten postulat padał z ust wielu naukowców, w tym ekscentrycznego Johna Cunninghama Lilly'ego, który przez czterdzieści lat, do samego końca swojego życia (zmarł w 2001 roku) prowadził badania nad delfinami. [...] Niewątpliwie Lilly miał kilka niekonwencjonalnych pomysłów. Chciał na przykład zbudować pływające laboratorium połączone z salonem, dzięki któremu ludzie i delfiny mogliby w sposób bezpośredni prowadzić ze sobą rozmowy w porach i miejscach dogodnych dla obu stron. Przekonany o moralnej wyższości delfinów, które traktował niemal jak istoty niebiańskie, uważał, że jako Naród Waleni powinny zostać członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ludzie (zapewne miał tu na myśli siebie samego) mogliby odgrywać rolę ich pełnomocników do czasu, kiedy obydwa gatunki nauczą się lepiej ze sobą porozumiewać'' - Caspar Henderson ,,Księga zwierząt niemalże niemożliwych. Bestiariusz XXI wieku''Delfiny w wierzeniach Aborygenów

,, [...] członkowie plemienia Wurundjeri zamieszkującego południowo - wschodnią Australię łowili tylko te ryby, którymi - wedle ich mniemania - delfiny nie były zainteresowane. Konsultowali się również z delfinami w sprawach wielkiej wagi za pomocą telepatii, a także wierzyli, że duchy ich zmarłych przybierają delfinią postać i w tym wcieleniu pozostają w przybrzeżnych wodach, by służyć pomocą członkom rodziny, którzy jako ludzie przebywali na lądzie'' - Caspar Henderson ,,Księga zwierząt niemalże niemożliwych. Bestiariusz XXI wieku''