poniedziałek, 21 grudnia 2020

Zapatrzenie się

 

 

,, [...] Tradycja ludowa w Polsce, a także w innych krajach powiada, że przyszłe matki powinny unikać wpatrywania się w ludzi potwornych, starych, zniekształconych, kalekich, aby ułomności nie odbiły się na dziecku, szczególnie jego rysach twarzy. Jestem przekonany, że u podstawy tej mądrości ludowej, jednej z wielu kwitowanych przez etnologów mianem przesądów bez żadnej racjonalnej podstawy, leży zaobserwowana od wieków prawidłowość. Zbiorowa mądrość pokoleń spostrzegła, że myśl ma wpływ na kształt ciała'' - Maciej Kuczyński ,,Życie jest myślą''


 
W jednym z komiksów Henryka Jerzego Chmielowskiego z serii ,,Tytus, Romek i A'Tomek'', w czasie okupacji hitlerowskiej A'Tomek tłumaczył Niemcowi, że szympans Tytus nie jest Żydem, ale czystym Aryjczykiem, którego matka w czasie ciąży zapatrzyła się w kinie na King Konga ;). 

Palingeneza

 

,,Palingeneza (greck.), ‘powtórne narodziny’, Platon i pitagorejczycy przyjmowali p. duszy, zgodnie ze swą teorią wędrówki dusz, Heraklikt i stoicy p. świata, odradzającego się po pojedynczem spalaniu się. Niektóre religje przyjmują p. wewnętrznego człowieka. - W biologji powtarzanie się stadjów rozwojowych starszych filogenetycznie w rozwoju osobniczem, np. tworzenie się łuków skrzelowych u zarodków ssaków’’ - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 12 Optymaci do Polowanie’’Palingeneza to także dział alchemii poświęcony odradzaniu się spalonych organizmów z popiołów (widać tu wyraźną inspirację greckim mitem o feniksie). W XVI wieku Paracelsus twierdził, że jest możliwa palingeneza ptaków (nie tylko feniksów), jednak eksperymenty z tej dziedziny przeprowadzana przeważnie na roślinach. Według relacji francuskiego medyka Josepha Duchesne w 1578 r. nieznany z imienia polski lekarz w Krakowie dokonał jakoby palingenezy róży.


Na początku XVII wieku książę opawsko – karniowski Karol von Lichtenstein (1569 – 1627) w ramach eksperymentu palingenetycznego spalił żywe raki uzyskując z nich cuchnący olej mieszany z rozdrobnioną solą. Ponoć po udanej palingenezie odrodzone skorupiaki stały się większe niż przez spaleniem.


Uważano, że palingeneza może dotyczyć także ludzi. Rozróżniano palingenezę widm (ukazywanie się duchów spalonych ludzi) i fizyczną. W wyniku tej ostatniej spalony człowiek odmładzał się jako dziecko, które następnie szybko dorastało. Sztuki tej dokonać mieli Wergiliusz (autor ,,Eneidy’’ w dawnych wierzeniach uważany za czarnoksiężnika) i polski mag Twardowski.