niedziela, 3 października 2021

Turbo Albańczycy

 

,, […] Położenie kraju, zwanego w starożytności Ilirją, spowodowało, że Rzymianie potrzebowali aż 250 lat na zupełne podbicie kraju, które ukończono dopiero za panowania cesarza Augusta. [...]’’ - ,,Encyklopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenberga tom 1 A do Assuan’’
20 marca 2021 r. ze strony ,,Imperium Lechickie to bzdura’’ na Facebooku dowiedziałem się, że również współcześni Albańczycy leczą swoje kompleksy narodowe uciekając w krainę fantazji. Zdaniem Turbo Albańczyków, ich starożytni przodkowie założyli Egipt i zbudowali piramidy. Nazwa Egipt jest rzekomo pochodzenia albańskiego. W rzeczywistości pochodzi ona z greki, od imienia mitycznego Aegyptosa; sami Egipcjanie nazywali swój kraj Kemet, czyli Czarna Ziemia. Słynna na całym świecie królowa Kleopatra VII Filopater miała być jakoby Albanką. Mało tego! Foliarze ci twierdzą, że Albańczykami byli również starożytni Pelazgowie (autochtoniczny lud zamieszkujący Grecję przed przybyciem Hellenów). Wszystkie osiągnięcia Pelazgów, włącznie z założeniem Aten i Sparty mieli przywłaszczyć sobie Grecy.